Wat mag wel of niet in een natuurgebied

Voor de bescherming van de bestaande natuurwaarden zijn een aantal algemene maatregelen noodzakelijk. Over wat mag en niet mag in een natuurgebied bestaan duidelijk een aantal misverstanden. Hieronder vind je antwoord op een aantal veel voorkomende vragen:

Mag ik bomen en struiken langs velden en wegen snoeien?

Normaal onderhoud van bomen en struiken is uiteraard niet toegestaan. Hagen of bomen mogen niet gesnoeid worden, knotwilgen geknot, in houtkanten mag niet gekapt worden … Het verwijderen van bomenrijen, hagen, houtkanten … langs velden en wegen is echter ook niet toegelaten. We willen we immers het bestaande landschap behouden.

Mag ik nog jagen?

Ja. Je mag nog jagen in sommige natuurgebieden. Binnen het natuurgebied de Pluimpot blijft de bestaande jachtwetgeving van toepassing. Je kunt jouw jachtrecht dus nog steeds uitoefenen. Gebiedsgericht kunnen in het kader van het natuurrichtplan bijkomende afspraken worden gemaakt met de aanwezige jagers.

Mag ik waterlopen onderhouden?

Waterlopen mogen niet onderhouden. Het rechttrekken van waterlopen, het aanbrengen van extra oeverversteviging of het inbuizen van waterlopen is niet toegelaten. Het natuurlijke karakter van de waterloop wordt hierdoor immers verkleind. 

Mag ik bestrijdingsmiddelen gebruiken op cultuurgronden?

Bestrijdingsmiddelen mogen niet ingezet worden. Wel mogen overheden nog pesticiden gebruiken als dit voorzien is in hun plan voor de afbouw van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor het overige een algemeen verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Mag ik mijn weiden onderhouden?

In natuurgebied De Pluimpot willen we weiden en graslanden behouden. Het normale beheer door maaien of begrazen blijft dan ook noodzakelijk om deze graslanden te kunnen behouden. Graslanden met een belangrijke natuurwaarde (de historisch permanente graslanden) mag men niet frezen, doorzaaien.

Mag ik nog vissen in Natuurgebied De Pluimpot?

Nee. Je mag niet vissen in het natuurgebied de Pluimpot. Aanwezige vissers krijgen hiervoor een bekeuring.

Mag ik mijn tuin onderhouden in Natuurgebied De Pluimpot?

Je mag dit natuurgebied niet zelf onderhouden dit word gedaan door de gemeente. De beschermingsvoorschriften zijn immers van toepassing.

Mag ik wonen in natuurgebied De Pluimpot?

Natuurlijk kan je hierin niet wonen het is een beschermd natuurgebied. Je mag in natuurgebied de Pluimpot alleen wandelen op de aangegeven paden. Natuurlijk kun je wel overnachten dichtbij natuurgebied De Pluimpot. Zo kun je bijvoorbeeld overnachten op Vakantiepark de Zeeuwse Parel. Ga voor een jaarplaats camping aan zee of een seizoenplaats camping aan zee.

1 Reactie

  1. Ja,wilde eigenlijk weten hoe de regelgeving inhoud van wilde paarden onder zicht van staatsbosbeheer in Nederland .Konin paarden betreft vind eigenlijk maar weinig van terug bop internet welke regels gelden er voor deze wilde paarden.En waarom worden ze niet onder wet beschouwd van paardenhouderijen ze schijnen gewoon nergens in geen een wet onder gebracht te zijn.Waarom maken zij verschil als gaat om wilde paarden en paarden die gehouden worden op bv manages en kinderboerderijen .Als het gaat om dier en wel zijn is elke dier gelijk maar kennelijk zijn konin paarden die de dans ontspringen en nergens in enkele dierenwet bescherming vinden .Hoop dat iets meer te weten kom over beheer van wilde dieren door staatsbosbeheer.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*